นครสวรรค์-ประกาศผลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 จังหวัดนครสวรรค์ นางวันดี ชาวเวียง ชาวอำเภอลาดยาว

นครสวรรค์-ประกาศผลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 จังหวัดนครสวรรค์ นางวันดี ชาวเวียง ชาวอำเภอลาดยาว

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันสำคัญของประเทศไทย คือ “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคุณแม่ทั่วประเทศ จึงได้มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศ รวม 12 ภาคด้วยกัน โดยจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในภาค 8 คณะกรรมการฯได้ตัดสินให้จังหวัดนครสวรรค์ได้รับรางวัลแม่ที่เด่นแห่งชาติประจำภาคคือ นางวรรณดี ชาวเวียง อายุ 73 ปี เป็นชาวอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

           ปัจจุบัน นางวันดี ชาวเวียง เป็นข้าราชการบำนาญ มีบุตรชาย 1 คน งานด้านสังคมที่แม่ดีเด่นแห่งชาติ นางวรรณดี ชาวเวียง ได้แก่ การเป็นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ เป็นสมาชิกข้าราชการการบำนาญลาดยาว และชมรมอื่นๆ อีกมาก ทั้งนี้นางวรรณดี ชาวเวียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ เช่น การช่วยเหลือผู้ยากไร้ การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และกิจกรรมของอำเภอลาดยาว ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติปี 2565 นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!