ราชบุรี – โรงเจเม่งจิงเซี่ยงตั๊ว มูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน(สว่างราชบุรี)แจกข้าวสารให้กับผู้ป่วยติดเตียง

ราชบุรี – โรงเจเม่งจิงเซี่ยงตั๊ว มูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน(สว่างราชบุรี)แจกข้าวสารให้กับผู้ป่วยติดเตียง

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

            โรงเจเม่งจิงเซี่ยงตั๊ว มูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน(สว่างราชบุรี)แจกข้าวสารให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเทศกาลประเพณีทิ้งกระจาด

              ที่ โรงเจเม่งจินเซียงตั้ว เขตเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี นายธีระ อารักษ์วิชานันท์ ประธานมูลนิธิโรงเจเม่งจิงเซี่ยงตั๊ว มูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน(สว่างราชบุรี) มอบหมายให้นายนฤพล โพธิ์พุทธรักษา พร้อมคณะกรรมการโรงเจฯลฯ นำข้าวสารจำนวน 300 ถุงๆละ5กิโล ไปแจกให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในเขตเทศบาลโพธาราม ทั้ง10ชุมชน โดยให้ประธานชุมชนแต่ละชุมชนแจ้งรายชื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ให้กับทางโรงเจ พร้อมกับให้ประธานชุมชนต่างๆนำกรรมการเช้าไปมอบข้าวสารถึงบ้าน

             นายนฤพล โพธิ์พุทธรักษากรรมการโรงเจ กล่าวว่าในปีนี้ทางโรงเจไม่ได้จัดงานทิ้งกระจาด เนื่องจากยังคงติดสถานณ์การโควิค อยู่ แต่ก็มีพิธีเล็กๆ ซึ่งในปีนี้ทางโรงเจได้มีความเห็นตรงกันว่าเราจะไม่แจกขาวสารที่โรงเจ เรื่องจากไม่ต้องการให้ประชาชนมารวมตัวกัน แต่ทางโรงเจจะนำข้าวสารไปแจกถึงบ้านแต่ขอเน้นเอาเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการซึ่งการคัดกรองเราได้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการทั้ง10ชุมชน จำนวน 150 รายทางโรงเจจึงนำข้าวสารอย่างดีไปมอบให้ถึงบ้านๆละ 2 ถุง เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยตอดเตียงและผู้พิการ สำหรับประเพณีทิ้งกระจาดนั้นชาวจีนเชื่อกันว่า เป็นการทำบุญทำทานให้แก่บรรดาภูตผีที่ไม่มีญาติทั้งหลาย ซึ่งจะถูกปล่อยจากยมโลกมารับส่วนบุญบนโลกมนุษย์ปีละครั้ง ก่อนกลับไปรับผลกรรมที่เคยสร้างไว้เมื่อคราวเป็นมนุษย์ ระยะเวลาที่จัดงานเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ประตูยมโลกเปิด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!