อยุธยา – จิตอาสาพระราชทานร่วมกัน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทำความสะอาด

อยุธยา – จิตอาสาพระราชทานร่วมกัน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทำความสะอาด

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดจิตอาสาพระราชทานร่วมกัน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทำความสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

              เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ แม่น้ำน้อย วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัยนาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการบริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายและการลดตันทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอง ผู้อำนวยการ กอ.รมน.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

             โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างหลากหลาย มีสัตว์น้ำหลายชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยประชาชนในท้องถิ่นใช้เป็นอาหารและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้านการประมงในพื้นที่ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์สัตว์น้ำ และสามารถเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวประมงได้เป็นอย่างดีและวันนี้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประกอบด้วย ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดและทาสี ศาลาท่าน้ำวัดสิงห์สุทธาวาส การปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!