อยุธยา – อำเภอบ้านแพรกจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ

อยุธยา – อำเภอบ้านแพรกจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

           อำเภอบ้านแพรกจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

             เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสุระบัณฑิต กันยานะ นายอำเภอบ้านแพรก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ของอำเภอบ้านแพรก ประกอบด้วย กิจกรรมส่งมอบบ้านโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ให้กับ นางอุไร อินทมาน บ้านเลขที่ 204 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร พัดลม ที่ได้รับมอบจากพระราชธานินทราจารย์ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมส่งมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการแบบคันโยกและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม ให้กับ นายเจนสิทธิ์ ลือศิริ ผู้พิการกลุ่มเปราะบาง ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความอนุเคราะห์รถเข็นสำหรับผู้พิการจากโรงพยาบาลบ้านแพรก นำโดย นางสาวปิยธิดา พูนพัฒนปรีชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ สวนสาธารณะหนองอ้อ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!