ประจวบคีรีขันธ์-คุมความประพฤติประจวบฯทำดีเพื่อสังคมบริจาคโลหิตเนื่องวันพระชนม์พรรษา ร.10

ประจวบคีรีขันธ์-คุมความประพฤติประจวบฯทำดีเพื่อสังคมบริจาคโลหิตเนื่องวันพระชนม์พรรษา ร.10

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

คุมความประพฤติประจวบฯทำดีเพื่อสังคมบริจาคโลหิตเนื่องวันพระชนม์พรรษา ร.10

             วันที่ 28 กรกฎาคม 2565นางสาวภาวนาธนคุณารักษ์ร่วมกับอาสาสมัครคุมความประพฤติ(อสค)อำเภอบางสะพานน้อยอำเภอบางสะพานน้อยโรงพยาบาลบางสะพานน้อยกาชาดอำเภอบางสะพานน้อยสภ.บางสะพานน้อยกองทุนแม่ร่วมทำโครงการอาสาทำความดีบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชนพรรษา 70 พรรษา โดยได้ขอรับบริจาคโลหิตจากผู้ถูกคุมประพฤติกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ทุกคนมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งอาหารได้รับอนุเคราะห์จากกาชาดอำเภอบางสะพานน้อยนำโดยคุณวรรณี ลิ้มอรุณรักษ์และคณะ เจาะเลือดได้ 28 ยูนิตได้เลือดทั้งหมด 12,600 CC

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!