ประจวบคีรีขันธ์-กิจกรรม เยาวชนบ้านตะเกียบ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

ประจวบคีรีขันธ์-กิจกรรม เยาวชนบ้านตะเกียบ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

กิจกรรม เยาวชนบ้านตะเกียบ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

            เวลา 13.00 น.วันที่ 28กรกฎาคม 65 ที่ริมคลองพระราชดำริห์ บ้านตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอาจารินทร์ ทองโสภา หน.กลุ่มเยาวชนจิตอาสา และสมาชิก ร่วมกันจัดระเบียบ ทำความสะอาดบริเวณข้างคลองพระราชดำริห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง ร.9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็มี นายชีพ สุกสี ส.ท.เขต 3 และคณะชาวบ้านตะเกียบมาร่วมและนำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงให้กับกลุ่มเยาวชน
นายอาจารินทร์ฯ กล่าวว่า สำหรับในวันที่สำคัญทางด้านกิจกรรมทางสังคมแล้ว ตนเองและกลุ่มก็จะพากันออกมาทำหน้าที่ให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ทั้งนี้เพื่อมีส่วนร่วมทางด้านการปกครองในระดับท้องถิ่นให้เกิดความแข็งแกร่งและมั่นคงที่จะได้ดูแลประชาชนให้เกิดเป็นความสุข ความรักสามัคคีกันในหมู่คณะ ครับ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!