อุตรดิตถ์-พ่อเมืองลับแลประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์

อุตรดิตถ์-พ่อเมืองลับแลประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภาพ/ข่าว:เอนก ธรรมใจ

            พ่อเมืองลับแลประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี2565

           วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแลเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี2565 ณ บริเวณวัดด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!