อยุธยา – ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์

อยุธยา – ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ , นพดล บำเพ็ญสัตย์

                  ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์

                   นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวหว่านข้าวพันธุ์อยุธยา 1 บนแปลงนาส่วนพระองค์ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา กว่า 7 ไร่ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง พระราชทานขวัญและกำลังใจให้พสกนิกรที่ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปี 2554 และในโอกาสนั้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปลูกข้าวในที่ดินแปลงนาส่วนพระองค์เป็นประจำทุกปี อีกทั้งพัฒนาเป็นแปลงนาสาธิตให้กับเกษตรกร ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 มีนายทวี พันธุ์เสือ เกษตรกรตำบลวัดตูม เป็นผู้ดูแล และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะนำทูลเกล้าถวายพันธุ์ข้าว เพื่อใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย
                  สำหรับการพัฒนาการผลิตข้าวแปลงนาสาธิตในพื้นที่ส่วนพระองค์ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแปลงนาสาธิต แปลงนาตัวอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตข้าวปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดจน กระตุ้นให้เกษตรกรมีทักษะการเรียนรู้ ลดต้นทุนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่แปลงนาของตนเองได้
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!