ชุมพร-เอกชนด้านท่องเที่ยวเรียกร้องเปลี่ยนตัวรักษาการ ทกจ.ชุมพร

ชุมพร-เอกชนด้านท่องเที่ยวเรียกร้องเปลี่ยนตัวรักษาการ ทกจ.ชุมพร

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

เอกชนด้านท่องเที่ยวเรียกร้องเปลี่ยนตัวรักษาการ ทกจ.ชุมพร

          เมื่อเวลา 09.15 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ภาคเอกชนชุมพร 5 องค์กร ประกอบด้วย นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที ประธานหอการค้า พร้อมด้วย นางสุรางค์ วัชรพงศ์ ที่ปรึกษาหอการค้า จ.ชุมพร นายอนัน รามพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว นายสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม นางสาวอัจจนา หอมละออ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ นายชยต สุวรรณพหู ประธานสภาอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชุมพร รักษาราชการแทน ผู้ว่าจ.ชุมพร รับมอบหนังสือ หนังสือสรุปได้ว่า องค์กรเอกชนทั้ง 5 องค์กรได้ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว และพูดถึงปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวล่าช้า ทั้งการไม่มีแผนฟื้นฟูเยียวยาแหล่งท่องเที่ยวและภาคบริการที่ต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dune) ที่ขาดการเอาใจใส่ของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรในการเชิญประชุมทุกวันที่ 8 ของเดือน ไม่แม่นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดและล่าช้าเสียเวลาแก้ไข ทำให้ภาคเอกชนเสียโอกาส ซึ่งปัจจุบันมี นายประมวลวิทย์ พฤศชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการท่องเที่ยวกีฬา จ.ชุมพร (ทกจ.ชุมพร) ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ฟื้นตัวให้เร็วที่สุด จึงขอให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีคำสั่งย้าย นายประมวลวิทย์ ออกจากพื้นที่ มิฉะนั้นทั้ง 5 องค์กรขอยุติบทบาทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมด

             นายสมพร กล่าวว่า ในฐานะที่รักษาราชการแทน ผวจ.ชุมพร จะรับเรื่องไว้แล้วส่งต่อให้รอง ผวจ.ชุมพรคนใหม่ที่ดูแลเรื่องนี้ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกัน ฝ่ายใดจะทำเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องรีบหาทางแก้ไข ตนอยากให้รีบเปิดการท่องเที่ยวโดยเร็ว แต่ทุกคนจะต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ชัดเจนด้วย นายไพบูลย์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาเนินทรายงามชุมพร ไม่ได้รับความสนใจจากนายประมวลวิทย์เท่าที่ควร หากยังเป็นเช่นนี้การพัฒนาท่องเที่ยวชุมพรคงเดินต่อไปลำบาก ส่วนนางสาวอัจจนาก็กล่าวว่า การประชุมทุกวันที่ 8 ของเดือนไม่ประชุมมา 3 ครั้งแล้ว เพราะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งเป็นฝ่ายเลขาฯ เพิกเฉย การแก้ไขข้อผิดพลาดในสัญญาจ้างก็ไม่เคยแจ้งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ทราบ ภาคเอกชนสอบถามก็ไม่ได้รับคำตอบ กรมการท่องเที่ยวได้ขอให้ส่งแผนพัฒนาท่องเที่ยวภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ หากเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ชุมพรเสียโอกาส เพราะชุมพรล้าหลังกว่าจังหวัดอื่นมานานแล้ว ด้านนางสุรางค์ก็กล่าวว่า โครงการพัฒนาเนินทรายงามชุมพรมีการเปิดตัวและกำหนดเวลาที่ชัดเจน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เร่งพิจารณาเรื่องนี้ด้วย และนายอนันก็กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกล่าวหาใคร หากภาคราชการไม่มีการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยว ภาคเอกชนก็คงทำงานลำบาก จึงอยากให้ส่งคนที่สนใจทำงานจริงๆ มารับผิดชอบเรื่องการท่องเที่ยวดีกว่า นายประมวลวิทย์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า การดำเนินโครงการใดๆ มีระเบียบราชการกำหนดอยู่ และได้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว ขอยืนยันว่าทุกการดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการที่ทำงานร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชน ตนยังไม่เห็นข้อกล่าวหาในหนังสือเรียกร้อง หลังจากตนมาอยู่ชุมพรประมาณ 1 ปี และเพิ่งรักษาการ ทกจ.ชุมพรแค่เดือนกว่าเท่านั้น ในฐานะคนที่ตั้งใจทำงานก็รู้สึกท้อใจที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จะเชิญทุกฝ่ายร่วมประชุมกับส่วนกลางเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!