อยุธยา-มอบเงินสนับสนุนกองทุน ชัยขรรค์ ขวัญสอน เพื่อการกีฬา สำหรับนักกีฬาเซปัคตะกร้อ

อยุธยา-มอบเงินสนับสนุนกองทุน ชัยขรรค์ ขวัญสอน เพื่อการกีฬา สำหรับนักกีฬาเซปัคตะกร้อ

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องประชุมจริยกุล 1 อาคารโรงยิมเนเซียม (ใหม่) อาคาร29 (ห้องกระจกชั้นล่าง มทร.สุวรรณภูมิ หันตรา) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ไพบูลย์ เวทย์วัฒนะ ประธานกรรมการ บริษัท วรรณภพ จำกัด ได้เป็นประธานมอบเงินสนับสนุน กองทุน ชัยขรรค์ ขวัญสอน เพื่อการกีฬา สำหรับนักกีฬาเซปัคตะกร้อ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาเซปัคตะกร้อ และใช้เป็นทุนสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเซปัคตะกร้อ โดยมี ดร.ชัยขรรค์ ขวัญสอน อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โค๊ช นักกีฬาเซปัคตะกร้อ ผู้ก่อตั้งกองทุนชัยขรรค์ ขวัญสอน เพื่อการกีฬา สำหรับนักกีฬาเซปัคตะกร้อ และนักกีฬาเซปัคตะกร้อ ร่วมกันรับมอบทุนดังกล่าว
            อาจารย์ไพบูลย์ เวทย์วัฒนะ ประธานกรรมการ บริษัท วรรณภพ จำกัด กล่าวว่า ตนเป็นเกิดและโตที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ประกอบอาชีพต่างๆมาหลากหลายอาชีพ จนกระทั้งมาประสบความสำเร็จในตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท วรรณภพ จำกัด จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงหลากหลายชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง และข้าวผสมสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยังจัดจำหน่าย เกลือ ยาพาราเซตามอล และกล่องโฟม ไปยังต่างประเทศ มีที่ตั้งอยู่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา แต่จะใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยส่วนตัวคิดว่า เมื่อตัวเราเองประสบผลสำเร็จในชีวิตการงาน จึงอยากตอบแทนคุณเมืองเกิด คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้สนับสนุน ทุนต่างๆ ให้กับสถานศึกษา ด้านกีฬามาโดยตลอด และเมื่อปี 2561 ได้ รู้จักกับ ดร.ชัยขรรค์ ขวัญสอน ซึ่งก็ทำให้ทราบว่า ดร.ชัยขรรค์ ได้ตั้งกองทุน เพื่อการกีฬา สำหรับนักกีฬาเซปัคตะกร้อ จึงได้มอบทุนสนับสนุนให้กับกองทุนฯจำนวน 1,000,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาเซปัคตะกร้อ
             ทางด้าน ดร.ชัยขรรค์ ขวัญสอน กล่าวว่า กองทุนชัยขรรค์ ขวัญสอน เพื่อการกีฬา สำหรับนักกีฬาเซปัคตะกร้อ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งก่อนหน้านี้ การส่งนักกีฬาเชปัคตระกร้อเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงได้รวบรวมสมัครพรรคพวกในวงการเซปัคตะกร้อ และผู้ที่รู้จักคุ้นเคย จัดตั้งกองทุนฯขึ้นมาสนับสนุน จากแนวคิดที่ว่า การทำงานจะประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัย เงิน เป็นปัจจัยในการทำงานรวมไปถึงบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถรวมกันเป็นทีมงาน จะต้องมีสถานที่ สนามฝึกซ้อมอย่างจริงจัง ซึ่งการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนมอบให้นักกีฬาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.0 ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นักกีฬาเซปัคตะกร้อ ขยันหม่นซ้อมอยู่เสมอ
             ซึ่งหลังจากนั้นได้ส่งนักกีฬาเซปัตะกร้อ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ราชมงคลเกมส์ จนประสบความสำเร็จมาโดยตลอด ซึ่งในบางปี ทีมเซปัคตะกร้อหญิงสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้มาถึง 4 เหรียญทอง ทีมเซปัคตะกร้อชาย คว้าเหรียญทองมาได้ถึง 3 เหรียญทอง โดยนักกีฬาบางคนก็ใช้ความสามารถไต่เต้าขึ้นไปสู่นักกีฬาเซปัคตะกร้อทีมชาติไทยได้อีกจำนวนหลายคนเช่นกัน
            ดร.ชัยขรรค์ ขวัญสอน ยังกล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา เกือบ 60 ปี ที่ได้คลุกคลีอยู่กับกีฬาเซปัคตะกร้อ มาโดยตลอด ถึงแม้จะเกษียนอายุราชการมาแล้ว กว่า 13 ปี ปัจจุบัน อายุ 73 ปี แล้ว ก็ยังคงสนับสนุน ผลักดัน กีฬาเซปัคตะกร้อ ของราชมงคลสุวรรณภูมิต่อไปจนกว่าร่างกายจะไปไม่ไหว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!