จันทบุรี-ท่องเที่ยวป่าแบบสายบุญปล่อยปูดำ คืนสู่ธรรมชาติป่าชายเลน

จันทบุรี-ท่องเที่ยวป่าแบบสายบุญปล่อยปูดำ คืนสู่ธรรมชาติป่าชายเลน

ภาพ-ข่าว:ดนุชเดช ทองเปรม 

             ที่บริเวณภายในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่เป็นพื้นที่ส่วนของสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลก ได้มีกิจกรรมปล่อยปูดำคืนสู่ธรรมชาติ
            โดยมีพระครูปลัดประสิทธิ์ สิริจันโท เจ้าคณะตำบลเขาแก้วเขต2 เจ้าอาวาสวัดตาเลียวนอก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ พร้อมนักแสวงบุญ ได้เดินทางมาทำบุญปล่อยปูดำ จำนวนกว่า 145 กิโลกรัม เพื่อเป็นการไถ่ชีวิตปู สร้างบุญกุศล ซึ่งในช่วงกลางวันจะประชาชนเดินทางมาทำบุญเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนบ้านเสม็ดงามกันทุกวัน
           ซึ่งในพื้นที่แห่งนี้ได้มีการปรับปรุงพื้นที่จากชายเลนที่เสื่อมโทรมมาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
           เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ในทางพฤกษศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!