นครสวรรค์-นายก อบจ.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สจ.

นครสวรรค์-นายก อบจ.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สจ.

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อเวลา 20:00 นวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลา การเปรียญ วัดศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน และเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นายฉลอง ธงชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอโกรกพระ
          โดยมีคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วม พิธีประกอบด้วย นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาอบจ.นครสวรรค์ นายมานพ บุญผสม รองนายกอบจ. นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาอบจ.นครสวรรค์ นายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ เขตอำเภอบรรพตพิสัย ดาบตำรวจเจน หมีทอง สมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ เขตอำเภอท่าตะโก
            นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอโกรกพระ นายสมชาย ยุกติรัตน์ นายกอบต.หนองปลิง นายนพดล สันติภาพจันทรา อดีตประธานสภาอบจ.นครสวรรค์ นางสาว ชุติมา เสรีรัฐ อดีตรองประธานสภาอบจ.นครสวรรค์ นายนัยสาลิน ถนอมมิตรวัฒนา อดีตสมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ และคณะจาก รพ.สต. อบต.ต่างๆ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอีกจำนวนมาก โดยมีเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพทั้งสิ้นจำนวน 16 เจ้าภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!