ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวประไพร สังฆะมณี ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนายสันติภาพ สุวรรณโท นายก อบต.ช้างเผือก มอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 54 ตัว มูลค่า 1,458,000 บาท ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกรมีโค-กระบือเป็นของตนเอง และช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!