ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์101มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดชนิด ลัมปี สกิน

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์101มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดชนิด ลัมปี สกิน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกษตรวิสัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน (ระลอกใหม่) เกษตรกร รวม 13 ครอบครัว โค-กระบือ 13 ตัว มูลค่าความเสียหายตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี พ.ศ.2564 รวม 162,000 บาท ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจและขอบคุณรัฐบาล ที่เร่งรัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!