กาญจนบุรี-ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า

กาญจนบุรี-ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

          จังหวัดประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ภายใต้ชื่อกิจกรรม”กาญจนบุรีร่วมใจ หยุดเผาป่า ลด PM 2.5 ชาวประชาชื่นใจ”

             วันที่ 14 มีนาคม 2566 เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กาญจนบุรีร่วมใจ หยุดเผาป่า ลด PM2.5 ชาวประชาชื่นใจ” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
             จากสถานการณ์ภาพรวมจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566 มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 ซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีค่าสูงขึ้นจนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ป้องกันปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ให้ลดลงและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยอันตรายจากการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยในที่ประชุมได้กำหนดจัดกิจกรรม “กาญจนบุรีร่วมใจ หยุดเผาป่า ลด PM 2.5 ชาวประชาชื่นใจ” ขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี ที่ว่าการอำเภอไทรโยค ที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ และที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!