กาญจนบุรี-ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการ”TO BE NUMBER ONE”

กาญจนบุรี-ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการ”TO BE NUMBER ONE”

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

            วันที่ 10 มีนาคม 2566 เมื่อเวลา 9.00 น. ณ.โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ เป็นประธานการตรวจติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงานของชมรม to be number one ประเภทโรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม และประเภท สถานประกอบการของบริษัท SEWT จำกัด (ซูมิโตโม) กาญจนบุรี
           โดยมีนายแพทย์อนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี , ผู้แทนปลัดจังหวัดกาญจนบุรี , แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี , ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี , ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี , นายอำเภอ ท่ามะกา, ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพระแท่นวิทยา คาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มะการักษ์ และ สสอ.ท่ามะกา ร่วมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมการนำเสนอผลงานในระดับภาคกลางและตะวันออก แต่ระดับประเทศต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!