นครสวรรค์-นายก อบจ.เปิดการแข่งขันฟุตซอล”No L Cup Inspired by Thai PBS”ภาคเหนือตอนล่าง ชิงถ้วยพระเทพฯ

นครสวรรค์-นายก อบจ.เปิดการแข่งขันฟุตซอล”No L Cup Inspired by Thai PBS”ภาคเหนือตอนล่าง ชิงถ้วยพระเทพฯ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอล No L Cup Inspired by Thai PBS ปี 2566 ภาคเหนือตอนล่าง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด = เพื่อนกัน มันส์โนแอล “ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน” และ มิตรภาพ ให้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา = ณ สนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดการแข่งขันโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคีภายใต้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
              โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกิจกรรมและเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่เหมาะสม เปลี่ยนค่านิยมคนรุ่นใหม่ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัญหานักดื่มหน้าใหม่ และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาต้นแบบที่ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ      
              การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีนักกีฬาจาก 10 ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์, โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, โรงเรียนกีฬานครสวรรค์, สตรีนครสวรรค์ A, สตรีนครสรรค์ B, สิงโตแดงโต๊ะเล็ก, โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม, จิระประวัติวิทยาคม, โรงเรียนลาดยาว และ โรงเรียนท่าตะโก
             นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข หันมาใส่ใจการเล่นกีฬาแทน และขอให้นักกีฬาทุกคน ช่วยเป็นกระบอกเสียง ให้คนรอบข้างหันมาใส่ใจการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกายแทนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายด้วย”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!