นครสวรรค์-เด็ก รร.นครสวรรค์สอนเสริม หรือ เดอะจี หวดที่ 2 MP พหุภาษา ที่ 3 โอลิมปิก รวมกวาดโอลิมปิก 29 ที่นั่ง พสวท.16 ที่นั่ง

นครสวรรค์-เด็ก รร.นครสวรรค์สอนเสริม หรือ เดอะจี หวดที่ 2 MP พหุภาษา ที่ 3 โอลิมปิก รวมกวาดโอลิมปิก 29 ที่นั่ง พสวท.16 ที่นั่ง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              นายธรธร จันทร์มะลิ หรือครูโก้ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนครสวรรค์สอนเสริมหรือ The G ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างบิ๊กซี 1 นครสวรรค์ เปิดเผยว่า จากการสอบเข้าเรียนต่อในโครงการพิเศษของโรงเรียนนครสวรรค์ ในรอบแรก อันประกอบไปด้วย โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกระดับ ชั้นม. 1 โครงการพหุภาษาหรือ MP ชั้น ม. 4 และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ หรือพสวท. ชั้น ม.4 ซึ่งมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกมีผู้เข้าสอบรวมกว่า 1,200 คน                      จากผลการสอบดังกล่าว มีนักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์สอนเสริม หรือ The G สอบเข้าโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ระดับชั้นม. 1 ได้รวมทั้งสิ้น 29 คน และสามารถคว้าอันดับ 3 ในการสอบเข้าโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกอีกด้วย ส่วนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ หรือพสวท. สอบ ระดับชั้น ม.4 สอบได้รวมทั้งสิ้น 16 คน และยังมีนักเรียนสอบเข้าในโครงการพหุภาษาหรือ MP ระดับชั้นม. 4 ได้เป็นอันดับที่ 2 อีกด้วย
              สำหรับนักเรียนที่มีผลการสอบอยู่ในระดับหัวแถวในโครงการพหุภาษาหรือ MP ระดับชั้นม. 4 สอบได้อันดับที่ 2 คือ นางสาวชิดชนก พงษ์หิรัญ ส่วนในโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก มีนักเรียนที่สอบได้ในระดับหัวแถวคือ เด็กชายศิริชัย ก้อนจันทร์เทศ สอบได้อันดับที่ 3 เด็กชายศุภฤกษ์ พงษ์หิรัญ สอบได้อันที่ 20 เด็กหญิงวรดา นพแก้ว สอบได้อันดับที่ 36 เด็กหญิงเพ็ญนภา วงศ์จันทร สอบได้อันดับที่ 38 เด็กชายกิตติพัฒน์ ณรงค์สันติ สอบได้อันดับที่ 40 เด็กหญิงพัชราภรณ์ เขตวิทย์ สอบได้อันดับที่ 47 เด็กชายปองภพ นวลทอง สอบได้อันดับที่ 57
            “จากผลการสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนนครสวรรค์สอนเสริม หรือ The G มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ มีนักเรียนสอบเข้าโครงการพิเศษของโรงเรียนนครสวรรค์ได้จำนวนมาก และยังสอบได้ในระดับหัวแถวอีกด้วย ซึ่งทางโรงเรียนพยายามที่จะคัดเลือกครูผู้สอน ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีศักยภาพ รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง และนักเรียนที่ให้ความสนใจ และร่วมกันพัฒนาส่งเสริมอย่างเต็มที่” นายธรธร จันทร์มะลิ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!