ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์เดินหน้าผ่าตัดทำหมันน้องหมาน้องแมวต่อเนื่องในอำเภอโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์เดินหน้าผ่าตัดทำหมันน้องหมาน้องแมวต่อเนื่องในอำเภอโพธิ์ชัย

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ในการออกปฎิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อควบคุมประชากรสุนัข-แมวและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลชัยวารี มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 26 ตัว แมว จำนวน 17 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 43 ตัว ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!