ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลากลางฯ

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลากลางฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายไพโรจน์ จิตจักร ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล
               กิจกรรมประกอบด้วย ทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความสะอาด โดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็น 4 โซน ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในรอบๆบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิเช่น ทำความสะอาดอาคาร กวาดพื้น กวาดใบไม้ ฉีดน้ำล้างพื้น ล้างท่อระบายน้ำ ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ
               ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยของสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นสถานที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึงและได้รับความสะดวกปลอดภัย เมื่อมาใช้บริการที่หน่วยงานราชการ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!