นครสวรรค์-สตรี อ.ตากฟ้า จัดงานเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน อลังการผ้าไทย

นครสวรรค์-สตรี อ.ตากฟ้า จัดงานเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน อลังการผ้าไทย

ภาพ-ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

             สตรีตากฟ้าสวมใส่ผ้าไทย เดินแบบโชว์ลายผ้าหลากสีสัน สวยงามแบบไทย สวมใส่ได้ทุกโอกาส ร่วมจัดงานเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน อลังการผ้าไทย สวมใส่ได้ทุกโอกาส สวยสะพรั่งเต็มเวทีวันสตรีสากล
            สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวตากฟ้า ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เดินแบบผ้าไทยหลากหลายสีสัน และลายผ้า ในธีมงาน “ผ้าไทย สวมใส่ได้ทุกโอกาส” เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566 โดยมีนายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธานการเปิดงาน และเดินแบบพร้อมภรรยาร่วมกับส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ องค์การสตรี พ่อค้าคหบดีอย่างคับคั่ง โดยในงานมีกิจกรรมโชว์รำวงมหาดไทย เดินแบบของหนูน้อย ในธีมงาน “ผ้าไทย ใส่แล้วน่ารัก” การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การสาธิตอาหารพื้นถิ่น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการหมุนเวียน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจัดหารายได้เพื่อ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนชาวอำเภอตากฟ้า
             นายสุพจน์ กล่าวว่า อำเภอตากฟ้าเรามีกลุ่มทอผ้าหลายกลุ่มที่ทอผ้าตามความต้องการของตลาด และมีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์ ในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และไปในงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
              ด้านนางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย จากผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คิดค้น รักษา พัฒนาต่อยอดให้ทันสมัยสวมใส่ได้ทุกโอกาส โดยให้ส่วนราชการเป็นแบบอย่าง พร้อมขยายผลไปสู่ผ้านำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยในทุกวัน ทำให้สตรีกลุ่มทอผ้า สตรีตัดเย็บเสื้อผ้า และผู้ที่เกี่ยว ข้อง ได้มีการพัฒนารายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้อีกหลายครัวเรือนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย สวมใส่ได้ทุกโอกาส
              ตามโครงการ พลังสตรี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้การสนับสนุนสตรีได้ทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อำนวยการโดยนายอวิรุทธ์ มีชื่น พัฒนาการอำเภอตากฟ้า ร่วมกับนางเสาวนีย์ จีนประภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตากฟ้า และคณะกรรมการฯสนับสนุนเต็มที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!