สิงห์บุรี-อบต.ประศุก จัด”เทศกาลถั่วลิสงไร้น้ำ ครั้งที่ 10″

สิงห์บุรี-อบต.ประศุก จัด”เทศกาลถั่วลิสงไร้น้ำ ครั้งที่ 10″

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

              นายศิริลักษณ์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรีเปิด”เทศกาลถั่วลิสงไร้น้ำ ครั้งที่ 10″ณ แปลงถั่วลิสง หมู่ที่ 5 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดย นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับอำเภออินทร์บุรี เกษตรอำเภออินทร์บุรี และ ธกส.อินทร์บุรี จัดกิจกรรม แข่งขันถอนถั่วลิสง รุ่น VIP ประกวดถั่วลิสงพันธุ์ดี แข่งขันกินถั่วลิสงต้ม รุ่นประชาชนทั่วไป และนักเรียน ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในเขตตำบลประศุกและสนับสนุนให้พื้นที่ตำบลประศุก เป็นแหล่งการเรียนรู้การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง
               การปลูกถั่วลิสงโดยไม่ใช้น้ำอาศัยความชื้นในการเจริญเติบโตจะปลูกหลังจากเสร็จสิ้นการทำนาประมาณเดือนพฤศจิกายน และจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกพืชฤดูแล้ง ลดปัญหาว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวทั้งยังเป็นการสืบสานให้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในท้องถิ่นอีกด้วย


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!