ร้อยเอ็ด-เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิ่งการกุศล

ร้อยเอ็ด-เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิ่งการกุศล

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิ่งการกุศล “ผู้ว่าฯ พาวิ่ง by Thammasat 101” 8 เม.ย.66 นี้ ที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

         วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ผู้ว่าฯ พาวิ่ง by Thammasat 101” ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีส่วนราชการ อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ
          ชมรมนายอำเภอร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ผู้ว่าฯ พาวิ่ง by Thammasat 101” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในกิจกรรมสาธารณกุศลให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และการประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รับทราบของประชาชนโดยทั่วไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด แบ่งประเภทการวิ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) 5 กม. ค่าสมัคร 400 บาท
2. มินิมาราธอน (Mini Marathon) 10.5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท
3. VIP ไม่จำกัดกลุ่มอายุ วิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,000 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันและเวลาราชการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!