ร้อยเอ็ด-พาณิชย์จังหวัดอบรมการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ การตลาดออนไลน์

ร้อยเอ็ด-พาณิชย์จังหวัดอบรมการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ การตลาดออนไลน์

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

 พาณิชย์จังหวัดอบรมการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ การตลาดออนไลน์

          วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ การตลาดออนไลน์ โดยนางสาวสาวิทตรี คำควร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดพร้อมด้วยนางสาวกชพรรณ ยอดสง่า เจ้าหน้าที่โครงสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
           นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัยกล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้และขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการนำสินค้าจำหน่ายบนแอพพลิเคชั่น Moc Agri Mart ให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย จำนวน 50 ราย ให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ได้มากขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!