สิงห์บุรี-แถลงข่าว“งานการจัดงานมหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1”

สิงห์บุรี-แถลงข่าว“งานการจัดงานมหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1”

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

              มัสยิด ยามิอุซซุนนะฮ์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงาน “มหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 1” เพื่อหารายได้บ ารุงการศึกษาด้านศาสนา ณ. มัสยิดยามิอุซซุนนะฮ์ ใกล้สี่แยกวีรชน ต าบลต้นโพธ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๖ นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น. ในงานพบกับ การออกร้านจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ทั้งปรุงสุกพร้อมทาน และร้านของฝากชื่อดัง กว่า 30 ร้าน ชมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน การทดสอบท่องจ าอัลกุรอ่าน การทดสอบอาซาน การประกวดสุนทรพจน์และการบรรยายศาสนธรรมอิสลามโดยผู้ทรงคุณวุฒิเวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานและมอบรางวัล โดย นาย สุพจน์ ยศสิงห์ค า ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีครั้งแรก ของสิงห์บุรี ที่ท่านจะได้สัมผัส วัฒนธรรมประเพณี และวิถีแห่งอิสลามอย่างใกล้ชิด ชม ชิม และช้อป อาหารและของฝากขึ้นชื่อที่ฮาลาล จากทั่วประเทศ วันเดียวเท่านั้น วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 นี้ 09.00 น. ถึง 21.00 น. วันเดียวเท่านั้น ณ มัสยิดยามิอุซซุนนะฮ์ ใกล้สี่แยกวีรชน ต าบลต้นโพธ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี อีหม่าม กาเซ็ม ศุขพงษ์ และคณะกรรมการมัสยิด ร่วมกันจัดงานCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!