นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าพบท่านผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ณ ไต้หวัน

นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าพบท่านผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ณ ไต้หวัน

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

             ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อจำกัดระหว่างรัฐบาลไต้หวันและรัฐบาลไทย ปัญหาและอุปสรรคด้านต่าง ๆ ในการทำความร่วมมือ ทั้งในด้านวิชาการ การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า การส่งออกนำเข้า และการท่องเที่ยว ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไต้หวัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!