ร้อยเอ็ด-จัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดพร้อมจัดประกวดธงผะเหวด

ร้อยเอ็ด-จัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดพร้อมจัดประกวดธงผะเหวด

 ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.09 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
              โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ ,นายชูศักดิ์ ราชบุรี ,นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตำรวจตรีกิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม เพื่อจะได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคุณงามความดีในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2566 นี้
                พระพุทโธดม เป็นพระพุทธรูปยืน ที่พุทธศาสนิกชนเคารพนับถือเป็นอย่างมาก โดยการจัดพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ เพื่อขอความเป็นสิริมงคล ให้การดำเนินงานราบรื่น ในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2566 ภายในพิธี ประธานได้จุดธูปเทียนบูชาเทพทั้งปวง พราหมณ์อ่านโองการชุมนุมเทวดาและบูชาฤกษ์ถวายเครื่องบวงสรวงและขอพรเทพทั้งปวง จากนั้นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี ปักธูปที่เครื่องสังเวยและกระทงต่างๆ รวมถึงรับชมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และแจกจ่ายเครื่องสังเวย เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ ที่ บริเวณสนามข้างลานสาเกตนคร ยังมีการประกวดธงผะเหวด จากอำเภอต่างๆ ที่นำมาประกวดอย่างสวยงาม อีกด้วย

ประกวดธงผะเหวด เพื่อส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ปี 2566 เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์งานบุญผะเหวดและการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

                ที่ บริเวณลานหน้าหอโหวด 101 มีการจัดการประกวดธงผะเหวด หรือธงอีสาน เป็นสัญลักษณ์ของงานบุญตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อส่งเสริมการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 โดยมี ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และคณกรรมการ ร่วมตัดสิน ตลอดจนมีพี่น้องประชาชนร่วมชมความสวยงามของธงผะเหวด อย่างคับคั่ง
               โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.ธงผะเหวดประเภทคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม เน้นใช้วัสดุธรรมชาติ และใช้เทคนิคการทอมือวิธีแบบเก็บขิด ลวดลายจะแสดงถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และ 2.ธงผะเหวดประเภทประยุกต์ จะต้องเป็นธงผะเหวดที่ทอใหม่ วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย ลูกปัด หรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม เทคนิคการทอ ถัก ปัก ส่วนลวดลายเน้นเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์งานบุญผะเหวดและการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ชิงเงินรางวัล ประเภทคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท และประเภทประยุกต์ รางวัลที่ 1 เงินสด 4,000 บาท
              ทั้งนี้ ผลการประกวดธงผะเหวด ปี 2566 รางวัลชนะเลิศประเภทคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม ได้แก่ อันดับหนึ่ง อำเภออาจสามารถ , อันดับสอง อำเภอพนมไพร, อันดับสาม อำเภอพนมไพร, และรางวัลชมเชยเป็นของอำเภอจังหาร ส่วนประเภทประยุกต์รางวัลชนะเลิศได้แก่ อำเภอพนมไพร อันดับสอง อำเภอโพนทอง อันดับสาม อำเภออาจสามารถ รางวัลชมเชยเป็นของ อำเภอเชียงขวัญและอำเภอจังหาร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!