ร้อยเอ็ด-จัดพิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน ประดิษฐานในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน ประดิษฐานในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ณ บริเวณหน้าหอไตรมณฑลพิธีกลางน้ำ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ซึ่งแห่รอบบึงพระลานชัย ไปยัง บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ ,นายชูศักดิ์ ราชบุรี ,นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน ประดิษฐานในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวร้อยเอ็ด
            ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน จากมณฑลพิธีกลางน้ำ วัดบึงพลาญชัย ขึ้นสู่บนรถบุษบก จากนั้นขบวนอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน แห่รอบบึงพลาญชัย 1 รอบ ระหว่างทางในการแห่ฯ ทุกคนจะมองเห็นหอรูปทรงโหวด สูง 101 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด ผ่านประตูสาเกตนคร แล้วได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธีเกาะกลางบึงพลาญชัย และอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ขึ้นประดิษฐานยังหอพระอุปคุต บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้นำพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทักษิณานุประทาน และฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน อีกด้วย
            จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ ร่วมชมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วมจะได้รับความสนุกสนาน อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจไปด้วยกัน “มาเอาบุญผะเหวด มาฟังเทศน์มหาชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด นำกันเด้อพี่น้อง”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!