นครนายก-พิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566

นครนายก-พิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

พิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566  

              ที่ห้องประชุมสงฆ์ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสวดหมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีพ.ศ. 2566 โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ โดยมีนายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงฆ์ของการจัดโครงการฯ โดยมีสถานศึกษาส่งเข้าประกวดจำนวน 19 แห่งส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 34 ทีมมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 170 คน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.ระดับประถมศึกกษา (หญิงล้วน) จำนวน 12 ทีม
2.ระดับประถมศึกษา (ชายล้วน) จำนวน 3 ทีม
3.ระดับมัธยมศึกษา (หญิงล้วน) จำนวน 11 ทีม
4.ระดับมัธยมศึกษา (ชายล้วน) จำนวน 5 ทีม


              ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้กำหนดจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ให้มีจิตรใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสังฆคุณ ซึ่งจะสามารถกล่อมเกลา และพัฒนาจิตใจเยาวชน ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้า และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อคนในชาติ และความมั้นคงของพระพุทธศาสนาต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!