ตาก-นายอำเภอพบพระ นำข้าราชการเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

ตาก-นายอำเภอพบพระ นำข้าราชการเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ นำข้าราชการบุคลากรในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ กำนันตำบลช่องแคบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ เด็กนักเรียนและประชาชน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามโครงการพลัง “บวร” ร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ดี มีสุข มีคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพลัง “บวร” ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล อีกทั้งเพื่อให้ศาสนสถานร่วมกับชุมชนเป้าหมายขับเคลื่อนนำพลัง “บวร” สร้างชุมชนคุณธรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาบนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!