นครปฐม-พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์เนื่องในวันมาฆบูชา

นครปฐม-พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์เนื่องในวันมาฆบูชา

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

               วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางณัฐจิรา ศิริสาคร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ณ บริเวณวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งวันมาฆบูชานับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
               สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พระเทพมหาเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 4 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ได้นำผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากนั้นได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอันพึงปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลังจากนั้นได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!