มทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงาน สัมมนาวิชาการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านการท่องเที่ยวแห่งมณฑลเหอเป่ย

มทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงาน สัมมนาวิชาการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านการท่องเที่ยวแห่งมณฑลเหอเป่ย

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

                 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ China-Thailand : Belt and Road Initiative Tourism Vocational Education Exchange และศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านการท่องเที่ยวแห่งมณฑลเหอเป่ย และหารือแนวทางการทำความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะการจัดการศึกษาต่อยอดจากระดับอนุปริญญาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเหอเป่ย ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคตต่อไป
                  ทั้งนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยมี Dong Qiaoling, Deputy Secretary of the Party Committee of Hebei Tourism Vocational College , Wen Shoudong is the vice president of Hebei Tourism Vocational College , Wu Cuihua is the director of the International , Exchange and Cooperation Center of Hebei Tourism Vocational College , Li Zhiyong is the deputy director of the International Exchange and Cooperation Center of Hebei Tourism Vocational College , Gao Yanfeng, Deputy Director of the International Exchange and Cooperation Center of Hebei Tourism Vocational College ร่วมให้การต้อนรับ ณ Hebei Tourism College มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!