นครสวรรค์-ติวเตอร์ยอดเยี่ยม ครูเฉลิม รอดหลง ติวเข้มนักเรียนสอบติดโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

นครสวรรค์-ติวเตอร์ยอดเยี่ยม ครูเฉลิม รอดหลง ติวเข้มนักเรียนสอบติดโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

 ม.1 โครงการ พสวท.ม.4 โรงเรียนนครสวรรค์ รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

              นายเฉลิม รอดหลง ติวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ อดีตครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 และอดีตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตนเองได้เปิดสอนติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 เพื่อสอบเข้าชั้น ม.1 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นม 3 เพื่อสอบเข้าโครงการห้อวเรัยนพิเศษสิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พสวท.) สมทบ โรงเรียนนครสวรรค์
             จากการสอบคัดเลือกที่ผ่านมาผลปรากฏว่า มีนักเรียนสามารถสอบเข้าโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ชั้น ม.1 โรงเรียนนครสวรรค์ ได้แก่ เด็กหญิงพัชราภรณ์ เขตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เด็กหญิงพิมพ์มาดา มงคลชัยอรัญญา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหสัดพิษณุโลก สามารถสอบได้ 2 คน คือ เด็กชายภาคิน เนตรสว่าง และเด็กหญิงพัชราภรณ์ เขตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ส่วนนักเรียนชั้น ม.3 ที่สามารถสอบเข้าโครงการ พสวท. สมทบ ชั้น ม. 4 โรงเรียนนครสวรรค์ ได้แก่ นายจิรวัฒน์ มั่งมี นายสิรวิชญ์ มณีสุขเกษม นายสุทธิพร มงคลสิทธิเวช จากโรงเรียนนครสวรรค์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายทีฆายุ คงถาวร จากโรงเรียนโพฒิศึกษา โครงการพหุภาษา( MP) นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ปราณมนตรี จากโรงเรียนโพฒิสารศึกษา
            “ขอแสดงความยินดี และดีใจกับนักเรียนที่สอบเข้าในโครงการต่างๆของโรงเรียนนครสวรรค์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ครูประสบความสำเร็จในการเป็นติวเตอร์ และขอให้ลูกศิษย์ทุกคนตั้งใจ มุ่งมั่น ขยันเรียนในหลักสูตรที่ตนเองสอบติด และขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตที่ศิษย์ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้” ติวเตอร์เฉลิม รอดหลง ครูวิทยาศาสตร์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!