ร้อยเอ็ด-สตง.ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

ร้อยเอ็ด-สตง.ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน       

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
           โดยมีพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ชนะทัพ  อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหารระดับสูงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมพิธี พร้อมนี้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดได้เรียนเชิญส่วนราชการในพื้นที่จากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธี ประกอบด้วย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ  องค์กรอิสระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ เข้าร่วมพิธี
          สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด แยกจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) ตามการปรับโครงสร้างส่วนราชการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นที่ทำการสำนักงานจนถึงปัจจุบัน โดยมีนางสาวปภาดา  สิงโต ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้บริหารราชการในพื้นที่ โดยมีอัตรากำลังข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รวม 30 คน และปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) โดยนายอนิรุทธ์  สิงหศิริ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้กำกับดูแล

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ในวงเงิน 58,490,000.00 บาท กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!