นครสวรรค์-นายก อบจ.นำทีมลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านสันพิง

นครสวรรค์-นายก อบจ.นำทีมลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านสันพิง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ 

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 เมษายน 2567 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ภายใต้ศูนย์ให้ยืมและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ ร.ต.ท.โทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายก อบจ.ฯ ส.อ.พิทยา นาคกุญชร นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ นายวสันต์ เสียงเรืองแสง ส.อบจ. อ.เมือง เขต 1 โดยมี นางณาตยาณี ชังชั่ว รักษาการผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านสันพิง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ รพ.สต.บ้านสันพิง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
          โดยวันนี้ได้มอบกายอุปกรณ์ให้กับ รพ.สต.บ้านสันพิง เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 32 ราย อุปกรณ์รวมทั้งหมด 46 ชิ้น ได้แก่ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน 6 ชิ้น, รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการ 2 ชิ้น, ไม้เท้าสามขา 10 ชิ้น, ที่นอนลมแบบลอน 9 ชิ้น, เครื่องช่วยเดินแบบ 4 ขา 1 ชิ้น, รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ แบบปรับระดับไม่ได้ 4 ชิ้น, รถนั่งคนพิการชนิดพับไม่ได้ แบบปรับระดับไม่ได้ 6 ชิ้น, รถไฟฟ้า 2 คัน, เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวสไลด์ 1 ชิ้น, เบาะรองนั่ง 1 ชิ้น, แผ่นรองตัว 4 ชิ้น
            จากนั้น นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมพร้อมมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วย 3 ราย ได้แก่ 1.นาย คมกริช ครอบสุข บ้านเลขที่ 119 หมู่ 3 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อายุ 52 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 2.นายบัณฑิต พันธุ์ดำริ บ้านเลขที่ 36/2 หมู่ 4 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อายุ 52 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 3.นายเกลี้ยง คุ้มสะอาด บ้านเลขที่ 23 หมู่ 4 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อายุ 82 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
            ศูนย์ให้ยืมและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โดย อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขตที่ 3 นครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและตอบสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตจ.นครสวรรค์ ในด้านการจัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เช่น ไม้เท้า รถนั่ง เบาะรองนั่ง สามล้อโยก เตียง ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!