นครนายก-เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

นครนายก-เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

ภาพ-ข่าว:สมบติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนจังหวัดนครนายก
              ที่ห้องประชุมโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนจังหวัดนครนายก โดยมีนายคม ศรีเพ็ชร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนางสาวอรุวรรณ เชตุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายกวัฒนากร ให้การต้อนรับ พร้อมมีหน่วยงานราชการ ,บริษัทห้างร้านและนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวนมาก
               1.สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก อบรมเรื่องจิตสำและมารยาทในการขับรถ 2.ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรทางบก/สัญญาณมือ/ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่สำคัญ 3.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดนครนยก อบรมการป้องกันอุบัติภัยในโรงรียนอาทิ การให้ความรู้และเอาตัวรอดเมื่อเกิดอัคคีภัย การดับเพลิงโดยใช้ถังเคมีดับเพลิง และการปิดวาล์วแก๊สหุงต้ม 4.บริษัทมิตรยนต์อบรมให้ความรู้ เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง หลักความปลอดภัย 10 ประการ การฝึกทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!