ราชบุรี-ตร.บางแพจัดโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนําเข้าสู่การบาบัดรักษา

ราชบุรี-ตร.บางแพจัดโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนําเข้าสู่การบาบัดรักษา

ภาพ-ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม

                ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านวัดหลวง หมู่ที่ 3 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี ได้มีการจัดโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวชเพื่อนําเข้าสู่การบาบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต โดยมีพล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ มีพ.ต.ท.เทิดเกียรติ รักพานิชมณี รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผกก.สภ.บางแพ พระครูสุธีธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหลวง นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอบางแพ นายพาณิชย์ สืบ นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ นางศุภนั้น อมศิริ ปลัดฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางแพ นายพิโส ภู่ระหงษ์ กำนันตำบลวังเย็น นายประดิษฐ์ สาลียงพวย หน.สาธารณสุขอำเภอบางแพ ดร.สุธน จิตร์มั่น ประธาน กต.ตร.สภ.บางแพ และคณะกรรมการ ประชาชนชาวตำบลวังเย็นทั้ง10ตำบล ให้การต้อนรับ
               ตามมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำรวจภูธรภาค 7 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า สถานการณ์ด้านยาเสพติดยังทวีความรุนแรงและมีการขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น จึงมอบหมายให้ สภ.บางแพ ดำเนินงาน “โครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต” ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดไว้ในส่วนของ ภ.จว.ราชบุรี เป้าหมาย 6,523 ราย และสภ.บางแพ เป้าหมาย จำนวน 197 ราย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด สภ.บางแพ จึงได้
พิจารณาการดำเนินการตามโครงการฯ เป้าหมาย ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี ซึ่งมีจำนวน 13 ราย หมู่บ้านวัดหลวง ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน โดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยชุดปฏิบัติการจะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านวัดหลวง ม.3 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
               โดยให้มีการRe-X-Ray โดยให้ตัวแทนของละหมู่บ้าน นั่งปรึกษา หารายชื่อผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิต และผู้ป่วย จิตเวช โดยให้แต่ละคนเข้าไปเขียนชื่อในคูหาแบบเลือกตั้ง เพื่อจะได้นําเข้าสู่การบำบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ สภ.บางแพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!