ราชบุรี-2 เทศบาล จัลมือจัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด

ราชบุรี-2 เทศบาล จัลมือจัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้))

            เทศบาลเมืองราชบุรี จับมือ เทศบาลต.หลักเมือง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำล่องเรือไหว้พระ 9 วัด และชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย เตรียมของบจากภาครัฐพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด
             เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 18 ก.พ.66 ณ ท่าเรือตลาดโคยกี้ ริมเขื่อนรัฐประชา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อม นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง และ ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 ได้นำคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนการท่องเที่ยวและกีฬาจ.ราชบุรี ตลอดจนนักท่องเที่ยว ลงเรือสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางแม่น้ำแม่กลอง (โครงการไหว้พระ 9 วัด) โดยได้ร่วมมือกันระหว่าง เทศบาลเมืองราชบุรี, เทศบาลต.หลักเมือง และการท่องเที่ยวกีฬาจ.ราชบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น
            ซึ่งเทศบาลเมืองราชบุรี และ เทศบาลต.หลักเมือง มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ และวิถีชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและเกิดความประทับใจ โดย 2 เทศบาลจะประดับไฟบนสะพานธนะรัชต์ และสะพานจุฬาลงกรณ์ ตลอดจนสะพานแขวนรถไฟ ซึ่งถือว่าเป็นสะพาน 3 ยุค ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมตกแต่งเมืองและท่าเรือบริเวณวัดต่างๆ ในพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์จำนวน 9 วัด ซึ่งอยู่ในพื้นเทศบาลเมืองราชบุรี 4 วัด และพื้นที่เทศบาลต.หลักเมือง 5 วัด
            โดยจะมีเรือให้บริการกับนักท่องเที่ยว บริเวณตลาดโคยกี้(ตลาดริมแม่น้ำ) ล่องเรือไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้งสองฝั่งลำแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งการร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้นั้น ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง จึงเตรียมจัดทำแผนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี เพื่อเสนอของบประมาณจากรัฐบาล นำมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำทั้ง 2 เทศบาล ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!