อุทัยธานี-สพป.เขต 1 จัดอบรมพัฒนาครูสู่การสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้ AI เข้ามาช่วยทำสื่อการสอน

อุทัยธานี-สพป.เขต 1 จัดอบรมพัฒนาครูสู่การสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้ AI เข้ามาช่วยทำสื่อการสอน

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

               วันนี้( 18 ก.พ.) ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาครูสู่การสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการใช้สื่อ คลังความรู้ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้สถานศึกษายกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานรองรับการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                 ทั้งนี้เพื่อให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอทัพทัน และอำเภอเมืองอุทัยธานี ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1 จำนวน 74 โรงเรียน เพื่อให้นำไปปรับใช้ในการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในการสอนแบบออนไลน์ ที่จะต้องใช้สื่อที่สามารถดึงดูความสนใจของเด็กๆ ได้ โดยอาศัยใช้ AI (Botnoi Voice) มาช่วยอำนวยความสะดวกในการให้เสียงสื่อการสอน ให้มีความน่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!