นครสวรรค์-อบจ.ประชุมเตรียมนำระบบช่วยเหลือคัดกรองสุขภาพผู้ป่วย ใน รพ.สต.

นครสวรรค์-อบจ.ประชุมเตรียมนำระบบช่วยเหลือคัดกรองสุขภาพผู้ป่วย ใน รพ.สต.

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิรืยะ

              เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข และนายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ ประชุมหารือร่วมกับ นายอนุชา ปิยะมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทชิล ทอล์ค จำกัด ซึ่งมานำเสนอแอพพลิเคชันระบบคัดกรองสุขภาพ Digital Health Kiosk สำหรับช่วยเหลือให้สามารถคัดกรองสุขภาพของผู้ป่วยจะที่เข้ารับการรักษาที่รพ.สต. ในสังกัดอบจ.นครสวรรค์ ให้มีความรวดเร็วครอบคลุม และสะดวกต่อผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลเข้าถึงยาก
               ระบบดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาด้านบริการสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชน ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อการรักษา โดยแอพพลิเคชันจะเข้ามาช่วยในการคัดกรองสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ สามารถลิงก์ข้อมูลและทำการแยกข้อมูลการรักษาโรคผู้ป่วย ทำให้แพทย์ที่รักษาสามารถมองเห็นข้อมูลของโรค และเห็นภาพรวมของสถิติของโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน อันจะเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นในการวางแผนแก้ไขปัญหาโรคที่เกิดขึ้น และยังช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบข้อมูลการดูแลสุขภาพ ถือเป็นระบบการวางแผนช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้นอีกด้วย
                 โดย นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “การนำระบบนี้เพื่อเข้ามาช่วยเหลือสำหรับเก็บข้อมูล ในรพ.สต.สังกัด อบจ.นครสวรรค์ จะทำให้ทราบว่าผู้ป่วยมีสถานะอย่างไร เป็นการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถนำมาประมวลผลเพิ่มเติมได้ เป็นการนำเครื่องมือมาเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน ลดกระบวนการที่ทำงานซ้ำซ้อน ให้สามารถทำลงในระบบได้โดยตรง และนำข้อมูลมาเชื่อมโยงร่วมกับข้อมูล Big Data ของอบจ.นครสวรรค์ ซึ่งในอนาคต หากนำระบบนี้มาใช้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริงอย่างครอบคลุม สามารถเตือนภัยโรคต่างๆ หรือโรคที่มีความเสี่ยงต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และจะต้องคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!