กาญจนบุรี-นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ เข้ารับการประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท

กาญจนบุรี-นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ เข้ารับการประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

                วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ.ห้องมหาสุรสิงหนาทกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย พลตรีวุทธยา จันทมาศ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ประธานในพิธีประดับเข็มพระราชลัญจรกรมหาสุรสิงหนาท โดย นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งเข็มพระราชลัญจกรฯนี้ เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ด้วยความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยจะประดับเข็มให้กับบุคคลผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อ กองพลทหารราบที่9 ต่อกองทัพบก และต่อประเทศชาติ โดยผู้เข้าพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาทนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกิจการของทหาร ด้วยดีตลอดมา สมควรได้รับเข็มพระราชลัญจกรประจำพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1 ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป
                   เข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท เป็นเข็มที่ระลึกของ กองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมล่างมน ทำด้วยโลหะสีทอง พื้นยาลงดำ ขอบสีทอง ตรงกลางเป็นรูปทรงกลม พื้นลงยาสีแดง ประดับด้วยรูปพระลักษมณ์ทรงหนุมานสีทองนูน ตราพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาทนี้ เป็นรูปพระลักษณ์แผลงศร ทรงหนุมานแผลงฤทธิ์ ออกศึกสงครามเป็นตราประจำพระองค์ของ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1 เส้นรัศมีที่พุ่งออกมาโดยรอบ ภายในวงกลมสีแดง หมายถึง พระอัจฉริยภาพของพระองค์ ที่แสดงแสนยานุภาพแผ่ไพศาลไปทุกสารทิศ ส่วนขอบที่มีลักษณะเป็นเส้นร้อยคล้องต่อกันนั้น หมายถึง ความร่วมมือ ร่วมใจ ด้วยความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมความหมายของเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท เปรียบเสมือนภาระหน้าที่ ของกำลังพลทุกนายในกองพลทหารราบที่ 9 ข้าราชการ และประชาชนชาวไทย ที่จะต้องปกป้อง คุ้มครองประเทศชาติ ด้วยความองอาจ กล้าหาญ มีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้มี และประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท ได้ ตั้งแต่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2537

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!