กาญจนบุรี-เชิญ 7 หน่วยงานพร้อมชาวบ้านได้รับผลกระทบกับกองขยะเชิงเขาทอง ตำบลแก่งเสี้ยน ประชุมหาทางแก้ไขขยะเร่งด่วน

กาญจนบุรี-เชิญ 7 หน่วยงานพร้อมชาวบ้านได้รับผลกระทบกับกองขยะเชิงเขาทอง ตำบลแก่งเสี้ยน ประชุมหาทางแก้ไขขยะเร่งด่วน

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

                 ที่อาคารรัฐสภาผู้แทนราษฎร ห้อง 604 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน พรรคก้าวไกล และ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องจำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานควบคุมมลพิษ กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมการปกครอง กองพลทหารราบที่ 9 เจ้าของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเร่งหาทางออกกับกองขยะขนาดใหญ่ เชิงบ้านเขาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพราะเวลานี้กลิ่นเหม็นคลุ้ง จนเกิดแมลงวันนับล้านตัว ที่กำลังส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม สำหรับการประชุมได้มี นายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมรองนายกฯ ทั้ง 2 ท่าน และคณะ ตัวแทนหน่วยงานทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 และหน่วยอื่นได้ส่งตัวแทนเข้าประชุมในครั้งนี้ครบทุกหน่วย
                 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ กล่าวในที่ประชุมว่า ซึ่งวันนี้ส่งผลกระทบแค่ในพื้นที่แก่งเสี้ยน คาดอนคตอาจส่งผลกระทบไปทั้งตำบล แล้วอาจจะลุกลามไปทั้งจังหวัด หากวันนี้ไม่ช่วยกันเร่งทำการแก้ไข ซึ่งขยะทั้งหมดหากกำจัดคาดว่าไม่ต่ำกว่า 20 ปี จะสามารถกำจัดได้ทั้งหมด เนื่องจากรับทราบว่ามีขยะที่ อปท.กว่า 30 แห่ง นำเข้าไปทิ้งทุกวัน นันเป็นร้อยๆ ตันต่อวัน และการเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือเพื่อหาทางแก้ไข เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนเองพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปดูด้วยตนเอง พบเห็นกองขยะถึงกับตะลึงกับกองขยะที่สูงกว่าภูเขา กำลังส่งกลิ่นเหม็น และเกิดแมลงวันอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้เร่งออกหนังสือเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกเป็นการเร่งด่วน ได้รับทราบข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่า มีการคำนวนค่าสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำที่อาจจะส่งผลทำให้น้ำเน่าเสียส่งผลกระทบต่อร่างกาย และชีวิตของประชาชน ซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ที่ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ปัจจุบันทางกรมควบคุมมลพิษไปตรวจวัดค่า COD.อยู่ที่ 1,770 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานมาก
                   โดยนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการฯ ได้มีการสักถามหน่วยงาน อบต.แก่งเสี้ยน ติดปัญหาที่ไม่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ดังกล่าวได้เนื่องจาก ติดปัญหาเรื่องหมดสัญญาจากทางทหารในเดือนกันยายน ที่ผ่านมา แต่ยังสามารถให้ อปท.กว่า 30 อปท. สามารถ นำขยะเข้าไปทิ้งได้ ทำให้เกิดปริมาณขยะสะสมเป็นจำนวนมากนับล้านตันในเวลานี้ ซึ่งทาง อบต. ได้ทำหนังสือไปยังทางเจ้าของพื้นที่คือกองพลทหารราบที่ 9 ยังไม่ได้รับคำตอบให้สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้หรือไม่ต่อไป
                   ซึ่งทางนายจักรกฤช นายก อบต. ก็ได้มีการหาบริษัทรับเหมาเพื่อทำการกำจัดขยะทั้งหมด แต่ติดขัดเรื่องที่ดิน ทำให้ทางบริษัทรับเหมากำจัดขยะทั้งหมด ไม่กล้านำเครื่องจักรเข้าไปติดตั้งในพื้นที่เกรงเกิดความผิดตามมา ซึ่งทางบริษัทแห่งนี้แจ้งว่าหากดำเนินการได้จะสามารถกำจัดขยะได้วันละไม่ต่ำกว่า 400 – 500 ตัน ต่อวัน ทั้งขยะเก่านับล้านตัน และขยะที่เข้ามาใหม่วันละนับร้อยตัน แต่ต้องใช้เวลานานพอสมควรจะสามารถกำจัดขยะให้ทั้งหมดลดลงไปได้
                  ทางฝ่ายทหารกองพลทหารราบที่ 9 ได้ชี้แจงว่าบริเวณดังกล่าวได้มีการลักลอบนำขยะเข้าไปทิ้งสะสมกันมานานมากจนขยะเกิดทับถมจนเป็นจุดลักลอบทิ้งกันมาช้านาน โดยก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่เพื่อกำจัดขยะอย่างถูกต้องมาเป็นเวลา 5 ปี จนครบสัญญาเมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา แต่หากทางหน่วยงาน อบต.แก่งเสี้ยนทำหนังสือมาขอใช้พื้นที่ตามขั้นตอนถูกต้องทางฝ่ายทหารก็สามารถดำเนินการให้ใช้พื้นที่ได้ ขอให้ทำโครงการว่าจะขอใช้พื้นที่เท่าใด เพราะพื้นที่ดังกล่าวทางทหารได้ขอจากกรมธนารักษ์ขอใช้เป็นพื้นที่ทำการฝึกทหาร ปัจจุบันมีขยะไปทิ้งกองขยะโดยกินบริเวณกว่า 60 ไร่ แล้ว ซึ่งบริที่ทหารขอจากกรมธนารักษ์ไว้จำนวน 100 ไร่ ดังนั้นหากทางฝ่ายกองพลทหารราบที่ 9 อนุญาตไปอนาคตอาจจะกลายเป็นปัญหากับมาถึงกองพลทหารราบที่ 9 เจ้าของพื้นที่ได้ จึงขอให้ทาง อบต.แก่งเสี้ยน ทำหนังสือมาอย่างถูกต้องก่อน ทหารไม่ได้ไปขัดขวางแต่ประการใด
                   นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการฯ ใช้เวลาในการสอบถามกับทุกหน่วยงานจนสามารถหาทางออกไนการแก้ไขปัญหาขยะแก่งเสี้ยน โดยใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมง จึงได้ขอสรุปในที่ประชุมว่า ทางฝ่ายทหารไม่ขัดข้อง ดังนั้นได้ชอปิดประชุม ก่อน และได้แจ้งให้หน่วยงานอื่นๆ ต้องเดินทางเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในวันพุทธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นี้อีกครั้ง โดยทางฝ่ายทหารกองพลทหารราบที่ 9 ไม่ต้องไปเข้าร่วมประชุมแล้ว โดยได้กำชับให้ทาง อตบ.แก่งเสี้ยน จัดทำโครงการทั้งหมดให้ชัดเจน แล้วนำไปเข้าร่วมประชุมกันในวันนัดหมายอีกครั้ง โดยให้จัดทำโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ระยะในขั้นตอนกับขยะ คือ การขอใช้พื้นที่ การแก้ปัญหาขั้นแรกเร่งด่วน ขั้นกลาง และขั้นสุดท้ายในอนาคตจะดำเนินการอย่างไร กับขยะทั้งหมดไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอีก วันนี้ต้องมาหาทางออกร่วมกันอย่างจริงจังต่อไป ประธานกรรมาธิการฯ ย้ำทิ้งท้ายว่าต้องทำให้เสร็จและเร่งด่วนก่อนฝนจะมาและจะเกิดปัญหาตามมาอีก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!