ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน เตรียมจับลิงทำหมัน 300 ตัว ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน

ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน เตรียมจับลิงทำหมัน 300 ตัว ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

             เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) สาขาเพชรบุรี ตัวแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อจัดทำโครงการควบคุมลิงแสมบริเวณพื้นที่เขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มี น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นางทิพวรรณ ธาตุทองคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีลงนาม
              ภายหลังจากเทศบาลเมืองหัวหินได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จำนวน 580,000 บาท และเงินสมทบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกจำนวน 50,000 รวมเป็นงิน 630,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการควบคุมประชากรลิงแสมบริเวณพื้นที่เขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อควบคุมการขยายตัวของลิงแสมให้อยู่ในจุดสมดุลเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลดผลกระทบจากการรบกวนของลิงแสมต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายทำหมันลิงแสมทั้งเพศผู้และเพศเมียจำนวน 300 ตัว เป็นการควบคุมจำนวนประชากรโดยลดอัตราการขยายพันธุ์ เพื่อไม่ให้ส่งกระทบกับความเป็นอยู่กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ป่าสู่คนได้อย่างดี โดยคาดว่าจะดำเนินการทำหมันลิงภายในเดือน เม.ย. – พ.ค.นี้.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!