อุบลราชธานี-จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา

อุบลราชธานี-จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

             วันนี้ (10 ก.พ.66) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี นายกองเอก ชลธี ยังตรง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 และอ่านสารของผู้บัญชาการกองร้อยรักษาดินแดน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบปีที่ 69 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาบ้านเมืองให้เป็นปกติสุข ตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ทุ่มเทเสียสละพลีชีพเพื่อรักษาประเทศชาติ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ได้รับมาตรฐาน ให้แก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสำโรงที่ 18 และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2566 แก่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน จำนวน 6 ราย
               จากนั้น นายกองเอก ชลธี ยังตรง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 12 ทุน มอบทุนการศึกษา จากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 35 ทุน
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาอธิปไตยของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด การปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริเพื่อ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน” และความมั่นคงของประเทศชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!