นครนายก-มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับชุมชน

นครนายก-มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับชุมชน

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

               ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) 55 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก คุณอัญชลี ชัยทรัพย์ กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณกาญจนา พรมแก้ว ผอ.ศูนย์ส่งเสริมฯ นายสมหมายวันเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะและคณะให้การต้อนรับคุณสมภพ ตะราศี ผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมมอบวุฒิบัตรและของที่ระลึกให้กับทางศูนย์ส่งเสริมฯ ในการจัดการอบรมดับเพลิขั้นต้นภาพทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ มีการซักซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ พร้อมข้อเสนอแนะในภาคกลางวันและกลางคืน
                ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น อย่างไรก็ตามทางศุนย์ฯได้มีการเตรียมความพร้อมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ซึ่งคาดว่าการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทุกคน จะสามารถให้การช่วยเหลือผู้พิการ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!