ร้อยเอ็ด-สภ.เมือง จับมือวิทยาลัยนาฏศิลป์ อบรมวินัยจราจร ให้นักเรียน นักศึกษา “สวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ร้อยเอ็ด-สภ.เมือง จับมือวิทยาลัยนาฏศิลป์ อบรมวินัยจราจร ให้นักเรียน นักศึกษา “สวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันที่ 26 ม.ค. 66 เวลา 08.00 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.อำนาจ พัฒนศักดิ์ศิริ รักษาราชการแทน ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พ.ต.ท.กฤษณ์ ภูวิจิตร รอง ผกก.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ปฐมพงษ์ พุทธลา สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว(จร.638) และ ด.ต.เด่นดวง สอนโกษา (จร.637) ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด กับกิจกรรมอบรมวินัยจราจร “สวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
             ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ภายในสถานศึกษา การใช้,ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน เรียนรู้พระราชบัญญัติกฏหมายจราจร พ.ศ. 2522 ส่งเสริมการขับขี่รถให้ปลอดภัยบนท้องถนน ปลูกจิตสำนึกในการขับขี่รถและข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน มารยาทและจรรยาบรรณในการขับขี่รถ และแนะนำเทคนิคการสอบใบขับขี่ให้ผ่าน โดยมี ผศ.ธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรม จำนวน 259 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!