อำนาจเจริญ-สหกรณ์ออมทรัพย์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี จ่ายเงินปันผลคืนกำไรอื้อให้กับสมาชิกฯเฮกันทั้งเมือง

อำนาจเจริญ-สหกรณ์ออมทรัพย์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี จ่ายเงินปันผลคืนกำไรอื้อให้กับสมาชิกฯเฮกันทั้งเมือง

ภาพ/ข่าว ทิพกร หวานอ่อน

              วันที่ 28 มกราคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณหอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญมีนายอดุลย์กองทอง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโดยมีนายดนัย มหิพันธุ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและคณะรวมทั้งผู้แทนครูสมาชิกสหกรณ์ ครูอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพียงกัน ตลอดทั้งสื่อมวลชนได้มาร่วมทำข่าวสังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภเมืองอำนาจเจริญ มาอำนวยความสะดวก ในด้านจราจร ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้โดยจะให้ มีแต่ ผู้แทนครูมาเข้าร่วมประชุมเนื่องจากสถานการณ์ สืบเนื่องจากโรคติดต่อโควิดเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกมาร่วมกันหนาแน่นเกินไปโดยในหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นมีสมาชิกออมทรัพย์ครูเป็นจำนวนมากมาร่วมประชุมแต่ในครั้งนี้ให้ผู้แทนครูมาร่วมประชุมหากมี สิ่งใดที่จะนำเสนอแนะ สมาชิกก็ สามารถเขียนเป็นจดหมายฝากให้ ผู้แทนครูมาถามในที่ประชุมได้
            ในปัจจุบันนี้ก็มี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อำนาจเจริญ จำนวน 6,611 คน ก็จะมีอยู่ 2 ประเภทสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบในโอกาสต่อไปคาดว่าจะมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญเพิ่มมากขึ้น ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญก็เป็นสถาบันเงินที่ดีมากส่งเสริมเติมเต็มให้กับสมาชิกครูตลอดทั้งยังได้ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกตั้งแต่ชั้นอนุบาลมัธยมและชั้นสูงถึงปริญญาตรี จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญได้ดำเนินกิจการมาและพัฒนา สถาบันการเงินสำหรับสมาชิกครูเป็นอย่างดียิ่งในปี 2565 ได้มีผลกำไรเฉลี่ย คืนให้กับสมาชิกได้ทั่วถึงสมาชิกยิ้มได้อย่างมีความสุขได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก
            สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารสหกรณ์ฯทุกท่านผ่านผู้สื่อข่าวว่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ได้พัฒนาสหกรณ์ได้ดีมีปันผลเฉลี่ยคืน มากขึ้นและมีความเจริญก่าวหน้าเป็นแหล่งเงินที่ดีให้สมาชิกพึ่งพาได้ในคราวจำเป็นต้องใช้เงินและยังเป็นแหล่งออมทรัพย์ของเพื่อนๆสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้เป็นอย่างดีอีกด้วยชื่อตรงและยังบริการเป็นกันเองกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญเป็นอย่างดี้เสมอมา ชึ่งในอนาคตทางสหกรณ์จะได้ขขายวงเวินกู้ให้มากขึ้นและลดดอกเบี้ยให้น้อยลงผ่อนส่งเบาๆอย่างสบายอกสบายใจอีกด้วยและโดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ที่เกษีญแล้วทางสหกรณ์จะดูแลเป็นอย่างดีและสามารถกู้เงินออมทรัพย์ จากสหกรณ์ไปประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุราชการอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!