อุทัยธานี-แถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท

อุทัยธานี-แถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

              ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ที่จะขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
              ที่จังหวัดอุทัยธานี วันนี้ ( 26 ม.ค. ) เวลา 17.30 น.ที่ลานเอนกประสงค์วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายเผด็จ นุ๊ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณี เป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนถือปฏิบัติสืบต่อกันมา การเชื่อมร้อยวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามกับพิธีกรรมทางศาสนา ถือเป็นการสืบทอดคุณค่า และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดหนึ่งที่มีประเพณีสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง นับจากอดีตอำเภอหนองฉางเคยเป็นตัวเมองอุทัยธานีเก่า มีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทจำลอง ทุกวันขึ้น 12 ค่ำ – วันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2443 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 123 ปี
             จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัดหนองขุนชาติ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รวม 11 วัน โดยมีกิจกรรมอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรม ในงานประกอบด้วยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ทำบุญตามประเพณี วิถีชาวอู่ไท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีทำบุญขวัญข้าวแม่โพสพ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปลงผมนาค อาบน้ำนาค มอบผ้าไตร ทำขวัญนาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท โดยมีการประกวดรถอุปสมบทนาคหมู่ การประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี และวิถีวัฒนธรรม และการประกวดจัดสำรับ คาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวอู่ไท
              นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น 1. พิธีอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. พิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ 3. พิธีทำขวัญนาค4. การประกวดรถอุปสมบทนาคหมู่ 5. การประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี และวิถีวัฒนธรรม 6. การประกวดจัดสำรับคาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวอู่ไท 7. การแสดงของนักเรียนในจังหวัดอุทัยธานี 8. การแสดงความสามารถของเยาวชนในการร้องเพลง9. การทอเสื่อกกภูมิปัญญาท้องถิ่น และ10. การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน อีกด้วย
              และสีสันของการแถลงข่าวในวันนี้ โดยก่อนที่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ได้มีการโชว์กิจกรรมที่จะมีภายในงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีชาวอู่ไท เป็นน้ำจิ้มก่อนถึงงานวันจริง เริ่มจากขบวน แห่นาคาและสำรับคาวหวานอย่างสวยงาม และขบวนแห่นี้วันจริงจะจัดขึ้นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ส่วนการแสดงที่นำมาโชว์ในวันนี้ เช่น การรำวงมหาดไทย ซึ่งร้องรำได้อย่างสวยงามจากทีมตัวแทนของอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ทีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดระดับจังหวัด และจะไปเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันระดับประเทศ ส่วนการแสดงต่อไปเป็นการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ ( อุทิศพิทยาคาร ) ชื่อชุดการแสดง “ลูกทุ่งอุทิศทัวร์อุทัย” ในรูปแบบของแดนเซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่งซึ่งเต้นแด๊นกันกระจายไม่แพ้แดนเซอร์มืออาชีพ จนขนนกของชุดแต่งกายจนขนนกกระจาย เกลื่อนพื้นกันทีเดียว และชุดสุดท้ายเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชนแห่งเดียวในอำเภอหนองฉาง มาในชุดการแสดง “โนราห์ร่วมสมัย” ซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับผู้ที่มาร่วมงานแถลงข่าว และผู้ชมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการแสดงชุดนี้ คิดว่าเป็นการเชิดหุ่นมโนราห์หเหมือนการเชิดหุ่นละครเล็กอย่างไรอย่างนั้น เพรามีคนคอนเชิด แต่หุ่นที่เห็นเป็นคนจริงๆ และการแสดงเป็นไปอย่างสวยงามและมีความพร้อมเพียง จนเป็นที่ประทับใจ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!