ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์เดินหน้าผ่าตัดทำหมันน้องหมาแมว อย่างต่อเนื่อง

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์เดินหน้าผ่าตัดทำหมันน้องหมาแมว อย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 24 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมรัตต์ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยประชาชนนำสุนัข-แมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันน้องหมา จำนวน 27 ตัว น้องแมว จำนวน 3 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 41 ตัว ณ วัดบ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปศุสัตว์ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายปศุสัตว์อำเภอทุ่งเขาหลวง ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม กิจกรรมย่อย : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพไก่ไข่ เพื่อให้ได้ผลผลิตไข่ที่มีคุณภาพให้เด็กปฐมวัยได้รับประทานอาหารโปรตีนเพื่อการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!