อุบลราชธานี-เปิดงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ

อุบลราชธานี-เปิดงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 24 มกราคม 2566 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระพุทธมหิทธาดล (พระเจ้าใหญ่ขุมคำ) ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านขุมคำ ตำบลแก่งเค็ง อําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
         ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกหมู่เหล่า ได้น้อมนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและครอบครัว ทำให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุข อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดความรักความผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคีของคนในท้องถิ่น นำมาซึ่งความผาสุกในสังคม
          พระเจ้าใหญ่ขุมคำ หรือ พระพุทธมหิทธาดล เป็นพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ให้พรสมหวังเรื่องความรัก ตั้งอยู่ที่บ้านขุมคำ ตำบลแก่งเค็ง อําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของนิทานตำนาน เรื่อง ท้าวคันธนาม วรรณกรรมพื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี พระเจ้าใหญ่ขุมคำ มีขนาดหน้าตักกว้าง 11 เมตร ความสูงจากพื้นดินถึงเกศ 22 เมตร เป็นแท่นพระ 6 เมตร องค์พระ 16 เมตร ก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 ปีมะเส็ง ตรงกับวันจันทร์ขึ้น 3 ค่ำ และถือเอาวันนี้เป็นวันจัดงานบุญประจำปีของวัด
           มีตำนานเล่าขานกันว่า ถ้าหากหนุ่มสาวอยากพบรักให้มากราบไหว้ขอพรจากพระเจ้าใหญ่ขุมคำแล้วจะสมหวัง และหากคู่รักแต่งงานกันไปแล้วถ้ามีบุตรยากก็ให้ไปกราบไหว้ขอพรจากพระเจ้าใหญ่ขุมคำก็จะมีบุตรได้ นอกจากนั้นยังมีคนแก่เล่าเพิ่มเติมว่า เมื่อก่อนถ้ามาเที่ยวงานบุญประจำปีของวัด พอกราบไหว้พระเจ้าใหญ่ขุมคำเสร็จแล้ว จะต้องไปกราบไหว้หินแกะสลักรูปอวัยวะโดยมีลักษณะเป็นลึงค์ และโยนีที่อยู่ภายในวัดด้วย เพื่อขอให้พบกับคนรักที่มาเที่ยวงานในคืนเดียวกัน และก็มักจะสมหวังดังที่ขอกันทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!